Rádio Paráda

Rádio, ktoré spája...

Slogan
Rádio, ktoré spája...
Description
Vysielame pre celý región Horného Zemplína informácie o živote v regióne, kultúrnom dianí a zaujímavých osobnostiach. Naším vysielaním sa snažíme ľúdí spájať nie len na východe, ale aj v zahraničí.
Language
Frequencies
Have more info on this station?
Add info