RTV KAD

Sajès tolereans Disiplin

Slogan
Sajès tolereans Disiplin
Description
RADYO TELE KAN ALOVI DANGBALLAYIDAN RTVKAD se yon espas ESPIRITYÈL ki pou ride tout moun konnen epi aksepte zansèt nou yo se yon melanj: Tayino, Afriken ak ewopeyen. ZANSÈT sa yo kreye kite pou nou yon kilti ki bay nesans ak Lang kreyòl ayisyen an epi Vodou ayisyen an ki se mòd vi nou nan li nou jwenn relijyon ki baz kwayans nou, Mistik ki baz konesans nou ak espirityalite ki se kouran enèji k ap mennen nou. Yon sèl Bondje, Yon sèl pèp, Yon sèl dirijan pou tout limanite.
Location
Language
Have more info on this station?
Add info