Rusyn FM

Rádio pre všetkých Rusínov sveta! | Pадіо про вшыткых Русинів світа!

Slogan
Rádio pre všetkých Rusínov sveta! | Pадіо про вшыткых Русинів світа!
Description
Rusyn FM je internetové rádio, ktoré vysiela v rusínskom jazyku. Tím tvoria mladí nadšenci, ktorí sa rozhodli šíriť kultúru národnostnej menšiny éterom. Rádio ponúka okrem hudby aj vlastné spravodajské a publicistické relácie, ktoré chcú pobaviť i vzdelať. Rusyn FM is an internet radio that broadcasts in Ruthenian language. The team consists of young enthusiasts which decided to disseminate culture of this minority via ether. Radio offers own news and publicistic shows that can entertain and educate. Русин ФМ є інтернетове радіо котре высылать в русинцкым языку. Тім творять молоды запаленцы котры постонобили шырити культуру народностной меншыны етером. Радіо офіра бластны справодайскы і публіцістіцкы релації котре хотят побавити і навчіти.
Website
Language
Frequencies
Have more info on this station?
Add info